CP1: COMMON COMMUNICATION ON THE ACCEPTABILITY OF CLASSIFICATION TERMS AND THE GENERAL INDICATIONS OF THE NICE CLASS HEADINGS
Navigate Up
Sign In

CP1: COMMON COMMUNICATION ON THE ACCEPTABILITY OF CLASSIFICATION TERMS AND THE GENERAL INDICATIONS OF THE NICE CLASS HEADINGS

Reference Number:  , Press Release Issue Date: Jul 20, 2022
 

CP1: COMMON COMMUNICATION ON THE ACCEPTABILITY OF CLASSIFICATION TERMS AND THE GENERAL INDICATIONS OF THE NICE CLASS HEADINGS​

The Intellectual Property Offices of the European Union Intellectual Property Network continue to collaborate in the context of converging trade mark and design practices. As a result of the transposition of Directive No 2015/2436  into national laws and the implementation of Regulation No 2017/1001, and to improve user friendliness and accessibility, this Common Communication aims to consolidate the existing Common Practices related to the acceptability of classification terms and the general indications of the Nice class headings, which remain relevant and applicable in light of the TMD/EUTMR.

CP1: KOMUNIKAZZJONI KOMUNI DWAR L-AĊĊETTABBILTÀ TAT-TERMINI TA’ KLASSIFIKAZZJONI U LINDIKAZZJONIJIET ĠENERALI TALINTESTATURI TAL-KLASSI TA’ NIZZA​

L-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Network tal-Proprjetà Intelettwali tal-Unjoni Ewropea qed ikomplu jikkollaboraw fil-kuntest ta’ prattiki ta’ trademarks u ta’ disinji konverġenti. B’riżultat tat-traspożizzjoni tad-Direttiva Nru 2015/2436  fil-liġijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 2017/1001, u biex titjieb il-faċilità għall-utent u l-aċċessibbiltà, din il-Komunikazzjoni Komuni għandha l-għan li tikkonsolida l-Prattiċi Komuni eżistenti relatati mal-aċċettabbiltà tat-termini ta’ klassifikazzjoni u l-indikazzjonijiet ġenerali tal-intestaturi talklassi ta’ Nizza, li jibqgħu rilevanti u applikabbli fid-dawl tat-TMD/EUTMR