CP2: COMMON COMMUNICATION ON THE INTERPRETATION OF SCOPE OF PROTECTION OF NICE CLASS HEADINIGS
Navigate Up
Sign In

CP2: COMMON COMMUNICATION ON THE INTERPRETATION OF SCOPE OF PROTECTION OF NICE CLASS HEADINIGS

Reference Number:  , Press Release Issue Date: Jul 20, 2022
 


CP2: COMMON COMMUNICATION ON THE INTERPRETATION OF SCOPE OF PROTECTION OF NICE CLASS HEADINGS (FORMERLY IMPLEMENTATION OF ‘IP TRANSLATOR’)

In December 2015, the European Parliament and the Council adopted the EU trade mark reform package. The reform contained Directive No 2015/2436  and Regulation No 2017/1001, which were envisioned to further enhance the harmonisation of trade mark law in the European Union. Following the transposition of the TMD into national laws and the entry into force of the EUTMR, and in order to improve user friendliness and accessibility, this Common Communication provides guidance on the interpretation of the scope of protection of trade marks containing entire Nice class headings (formerly known as the Common Communication on the Implementation of ‘IP Translator’).

CP2 KOMUNIKAZZJONI KOMUNI DWAR L-INTERPRETAZZJONI TAL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-PROTEZZJONI TALINTESTATURI TAL-KLASSI TA’ NIZZA​ (MAGĦRUF QABEL BĦALA IMPLIMENTAZZJONI TAL-“IP TRANSLATOR”

F’Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett ta’ riformi dwar it-trademarks tal-UE. Irriforma kien fiha d-Direttiva Nru 2015/2436  u r-Regolament Nru 2017/1001, li kienu maħsuba biex itejbu aktar l-armonizzazzjoni tal-liġi tat-trademarks fl-Unjoni Ewropea. Wara t-traspożizzjoni tat-TMD fil-liġijiet nazzjonali u d-dħul fis-seħħ tal-EUTMR, u sabiex jittejbu l-faċilità għall-utent u l-aċċessibbiltà, din il-Komunikazzjoni Komuni tipprovdi gwida dwar linterpretazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks li fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza (magħrufa qabel bħala l-Komunikazzjoni Komuni dwar l-Implimentazzjoni tal-“IP Translator”).